หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเดินสายไฟ

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเดินสายไฟ

ในปัจจุบัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งเครื่องวัดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องทำการติดตั้งระบบกราวด์ลงดินภายในบ้านด้วย  ในการต่อระบบกราวด์จะต้องต่อสายนิวตรอนร่วมกันและต้องต่อสายกราวด์ไปยังเต้ารับ  ซึ่งต้องเป็นเต้ารับชนิดมีกราวด์ด้วย ( 3 รู ) การเดินสายกราวด์ใช้สายเดี่ยวขนาด 10 ตร.มม.ขึ้นไป เดินร้อยท่อหรือเดินในภาชนะที่เป็นฉนวนเท่านั้น (ห้ามใช้ท่อประปาสีฟ้า)

กรณีเมนชายคา  ถ้าใช้สาย VAF เป็นสายเมน กำหนดสายสีดำเป็นสายมีไฟ สีเทาเป็นสายนิวตรอน

กรณีดึงสายเมนจากชายคาบ้านมายังเสาไฟฟ้ากำหนดสายเส้นบนเป็นสายนิวตรอน สายเส้นล่างเป็นสายมีไฟ

 

มาตรฐานการเดินสาย

          ในการขอติดตั้งเครื่องวัดขนาด 5(15) แอมป์  จะต้องเดินสายเมนทองแดงขนาด 6 ต.มม.ขึ้นไป เมนเบรกเกอร์ 15 แอมป์ 10 KA. สายกราวด์เบอร์ 10 ตร.มม.ขึ้นไป เดินอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวนเท่านั้นถ้าเป็นท่อยกเว้นท่อสีฟ้า และต่อร่วมกับนิวตรอนก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์หรือคัทเอ้าท์

ในการขอติดตั้งเครื่องวัดขนาด 15(45) แอมป์ จะต้องเดินสายเมนทองแดงขนาด 10 ตร.มม.ขึ้นไป เมนเบรกเกอร์ 45-50 แอมป์ 10 KA. สายกราวด์เบอร์ 10 ตร.มม.ขึ้นไป เดินอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวนเท่านั้นถ้าเป็นท่อยกเว้นท่อสีฟ้า และต่อร่วมกับนิวตรอนก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์หรือคัทเอ้าท์

ในการขอติดตั้งเครื่องวัดขนาด 30(100) แอมป์  จะต้องเดินสายเมนทองแดงขนาด 35 ตร.มม. ขึ้นไป เมนเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 10 KA. สายกราวด์เบอร์ 10 ตร.มม. ขึ้นไป เดินอยู่ในภาชนะที่เป็นฉนวนเท่านั้นถ้าเป็นท่อยกเว้นท่อสีฟ้า  และต่อร่วมกับนิวตรอนก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์หรือคัทเอ้าท์

Credit ภาพ และ ข้อมูล : http://pea-omnoi.com

Visitors: 647,772