โคมสปอทไลท์ โคมเขียนแบบ

Spotlight (สปอทไลต์)


โคมไอโอดีน ไมครอน (Micron) แก้วใส

500W , 1500W

 

 

 โคมไอโอดีน ไมครอน (Micron) แก้วฟ้า

500W , 1500W

 

 โคมไอโอดีน ฮาโลชิ (haloshi)

150W , 500W

 

 โคมไอโอดีน เนชันไนน์ (Nationine)

1500W

 

 โคมเมทัลฮาลายด์ ซิลวาเนีย (Sylvania)

400W

 

 โคมเมทัลฮาลายด์ BEC

150W (ขั้ว E27 , R7s)

250w , 400W ,1000W

 

หลอดเมทัลฮาลายด์

150W (ขั้ว E27 , R7s)

250W , 400W , 1000W

โคมเขียนแบบ

 
   
 

Model : 1

 

Model: 24

Model: 17

   

Model: 8

Model: 9

 

Model: 420

 

Visitors: 647,771