วิธีใช้และดูแล พัดลม อย่างถูกวิธี

ขอแนะนำเกร็ดน่ารู้สำหรับวิธีการใช้และดูแลรักษาและใช้พัดลมอย่างถูกวิธี เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน ดังนี้

1. เลิกเปิดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิด 1 ชั่วโมงพร้อมกันวันละ 1 ล้านเครื่อง (ขนาด 16 นิ้ว 66 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 5.94 ล้านบาท
2. ถ้าใช้พัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรลต้องถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้
3. ยิ่งเปิดลมแรงขึ้น ยิ่งใช้ไฟมากขึ้น
4. ทำความสะอาดใบพัด ตะแกรงครอบ และแผงหุ้มมอเตอร์พัดลม อย่าให้มีฝุ่นเกาะ
5. อย่าให้ใบพัดโค้งงอผิดส่วน ความแรงจะลดลง
6. ตั้งพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

cr ภาพ และ ข้อมูล : www.cad.go.th

Visitors: 653,069