สีสายไฟทำไมต้องเปลี่ยน ?

Cr ภาพ และ ข้อมูลจาก http://www.tsc-th.com

สาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ต้องการให้สายไฟในบ้านเรามีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ( IEC 60227 )จึงได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนสีของสายไฟ จากมอก. 11 - 2531 ----> มอก. 11 - 2553และได้มีบังคับใชัมาหลายปีแล้ว
โดยสาย นิวทรัล ให้เปลี่ยนสีใหม่จากเดิมเทา หรือ ขาว ----> สีฟ้า

สายมีไฟ เฟส A     ดำ ---> น้ำตาล
ไฟบ้านทั่วไปเจอ น้ำตาล - ฟ้า จำไว้เลยว่าน้ำตาลเป็นไฟนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจเอามิเตอร์วัดก่อนครับ

สายมีไฟ เฟส Bแดง ---> ดำ
เฟสที่ 2 ของไฟ 3 เฟส ( 380 V )

สายมีไฟ เฟส C  น้ำเงิน ---> เทา
เฟสที่ 3 ของไฟ 3 เฟส ( 380 V )


สายดิน
เขียวคาดเหลือง หรือ เขียว ---> เขียวคาดเหลือง


ถึงยังไงก็ตามในบ้านเราช่างยังขาดความรู้ที่ถูกต้องอีกมากการทำงานก็ควรใช้เครื่องมือตรวจสอบก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับ
 
 
Visitors: 607,959