ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

ถ้าสังเกต พระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นตอนที่ทรงงานทั้งนั้น ภาพที่ได้ทรงพักผ่อนพระวรกายช่างน้อยเหลือเกิน
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
Visitors: 651,489