ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง

หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ หลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรือหลอดนีออนและหลอดไส้ ซึ่งเมืองเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าหลอดนีออนจะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่นีออนจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ - ๕ เท่า โดยใช้ไฟ้เท่ากันและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๗- ๘ เท่า
การใช้หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ขนาด ๔๐ วัตต์ ๑ หลอด จะให้แสงสว่างเท่ากับการใช้หลอดไส้ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๒ หลอด แต่จะเสียค่าไฟถูกกว่าประมาณ ๔ เท่า
นอกจากนี้ ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังส่องสว่างสูงเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่กินไฟน้อยกว่า ตัวหลอดมีลักษณะเรียวกะทัดรัดขนาดเล็กกว่าหลอดธรรมดา มีขนาด ๑๘ วัตต์ ใช้แทนขนาด ๒๐ วัตต์ และขนาด ๓๖ วัตต์ แทนขนาด ๔๐ วัตต์ สามารถนำไปสวมเข้ากับขั้วและขาหลอดเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ ๑๐
สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่ ที่เรียกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ นั้น หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาหให้ประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๕ เท่า แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ เท่า ประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๓๘ ปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ
หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน
เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ย่อขนาดลง มีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์รวมอยู่ภายในหลอด สามารถนำไปติดตั้งแทนหลอดไส้ชนิดหลอดเกลียวได้ทันที โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ มีขนาดตั้งแต่ ๙ วัตต์ ๑๓ วัตต์ และ ๒๕ วัตต
์ หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก หลักการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน แต่หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายเมือหลอดชำรุด ตัวหลอดมีลักษณะงอโค้งเป็นรูปตัวยู ภายในขั้วของหลอดจะมีสตาร์ทเตอร์อยู่ภายในและบัลลาสต์อยู่ภายนอก ในการติดตั้งใช้งานจะต้องมีขาเสียบเพื่อใช้กับบัลลาสต์ที่แยกออก มีขนาด ๕ วัตต์ ๗ วัตต์ และ ๑๑ วัตต์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง

ใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทานเดิน ห้องน้ำ ควรใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำเพื่อจะได้กินไฟน้อย

หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วหลอดและตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่าง ๆ ควรทำความสะอาดเสมอ เพราะถ้าขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าสูญเปล่า แสงสว่างจะเปล่งออกมาได้หมด

ตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือสีห้องที่สดใส ผนังห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีคล้ำ ๆ ทึบๆ จะดูดแสง ทำให้ห้องดูมืดกว่าห้องที่ทาสีอ่อนๆ สำหรับบ้านเก่าหรือบ้านไม้ที่ไม่ได้ทาสี สามารถแก้ไขได้โดยตกแต่งผนังด้วยภาพหรือกระดาษ (wallpaper)


Cr : http://kanchanaburi.energy.go.th

Visitors: 607,990