อุปกรณ์วัดค่า/Multi Meter : SANWA (ซันวา)

Digital Multimeter / ดิจิตอล มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์ SANWA analog multitester ซันวา ญี่ปุ่น YX360TRF

 

Visitors: 653,074