ตู้โหลด Safe T Cut (เซฟ ที คัท)

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. ชวาล กีรติภักดี  (อดีตประธานบริหาร)  เป็นผู้ผลิตคิดค้นเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ " เซฟ-ที-คัท  ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด"  จากประสบการณ์ที่ได้พบคนถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยใช้เวลาศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นสามปี ในที่สุดก็ได้ผลิตเครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท เครื่องแรกขึ้น โดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ และความคงทนเป็นประการรองลงมา จึงได้รับไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบัน เซฟ-ที-คัท มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% ของสินค้าเพื่อความปลอดภัยในประเทศไทย
 

Visitors: 653,068