สวิทซ์-ปลั๊ก-หน้ากาก vena (วีน่า)

 "บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2519   ด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเพรียบพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมคุณภาพ ทำให้ชนพรการไฟฟ้ามีศักยภาพและความมั่นใจในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศในแถบอินโดจีน

  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ  (วีน่า) และ (อมตะ)  เช่น สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ขั้วรับหลอด และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม 

ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  การมุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาคำมั่นสัญญา "บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพประสานความร่วมมือกับลูกค้าในทุกๆระดับ  เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม"
 
 
 
 
 

 

Model : MS1021

Code : SM-011

สวิตช์ 1 ขั้ว "เมจิ-ซีรีส์"

Switch single-pole "Meji-series".

10A250V~ VENA

Model : MS1031

Code : SM-012

สวิตช์สับสองทาง "เมจิ-ซีรีส์"

Switch two-ways "Meji-series".

10A250V~ VENA

 

Model : PR1623

Code : PM-009

เต้ารับ "พี-ซีรีส์" 3 ที่ (สองขายูนิเวอร์แซ็ล)

3-universal receptacles, two-universal pins, with holder iron.

16A250V~  VENA

   Model : PK1021

Code : PV-002

เต้ารับกลางทาง "พี-ซีรีส์" 2 ขาแบน

Cord socket "P-series", two-flat pins.

10A250V~ 

   Model :  PP1622 

Code : PV-003

เต้าเสียบ "พี-ซีรีส์" 2 ขากลม

Plug "P-series", two-round pins.

16A250V~  VENA

 

Model : PP1021

Code : PV-001

เต้าเสียบ "พี-ซีรีส์" 2 ขาแบน

Plug "P-series", two-flat pins.

10A250V~  VENA

 

Model : PS0621

Code: PS-002

สวิตช์กลางทาง "พี-ซีรีส์"

Cord switch "P-series".

6A250V~  VENA

 

Model : LS1021

Code : SL-003

สวิตช์ 1 ขั้ว "แอล-ซีรีส์"

Switch single-pole "L-series".

10A250V~ VENA

 

Model : LS1031

Code : SL-004

สวิตช์สับสองทาง "แอล-ซีรีส์"

Switch two-ways "L-series".

10A250V~ VENA

   Model : LR1621

Code : PL-001

เต้ารับ "แอล-ซีรีส์" 2 ขายูนิเวอร์เซ็ล

Universal receptacle "L-series", two-universal pins.

16A250V~ VENA

Model : LR1631

 Code : PL-002

เต้ารับกราวด์เดี่ยว "แอลซีรีส์" 2 ขายูนิเวอร์แซ็ลพร้อมขั้วสายดิน

Single grounding universal receptacle

"L-series", two-universal pins with earthing contact.

16A250V~ VENA

Model : LR1632

Code : PL-003

เต้ารับกราวด์คู่ "แอลซีรีส์" 2 ขายูนิเวอร์แซ็ลพร้อมขั้วสายดิน

Duplex grounding universal receptacles

"L-series", two-universal pins with earthing contact.

16A250V~ VENA

Model : LC0001

Code : WL-001

หน้ากากพร้อมตะแกรง "แอล-ซีรีส์" 1 ช่อง

Cover plate with supporting frame "L-series" 1 block.

VENA

Model : LC0002

Code : WL-002

หน้ากากพร้อมตะแกรง "แอล-ซีรีส์" 2 ช่อง

Cover plate with supporting frame "L-series" 2 blocks.

VENA

   Model : LC0003

Code : WL-003

หน้ากากพร้อมตะแกรง "แอล-ซีรีส์" 3 ช่อง

Cover plate with supporting frame "L-series" 3 blocks.

VENA

   Model : LC0006

Code : WL-006

หน้ากากพร้อมตะแกรง "แอล-ซีรีส์" 6 ช่อง

Cover plate with supporting frame "L-series" 6 blocks.

VENA

 Model : SS0621

Code : SA-001

สวิตช์ 1 ขั้ว “สแควร์-ซีรีส์”

Switch single-pole “Square-series”.

6A250V~ AMATA

   Model : SR1621

Code : PM010

เต้ารับ “สแควร์-ซีรีส์” 2 ขายูนิเวอร์

Universal receptacle “Square-series”, two-universal pins.

16A250V~ AMATA

 

Model : GR1623

Code : PG-001

เต้ารับ "ทูโทน-ซีรีส์" 3 ที่

(สองขายูนิเวอร์แซ็ล)

3-universal receptacles, two-universal pins.

16A250V~ VENA

   Model : GR1624

Code : PG-002

เต้ารับ "ทูโทน-ซีรีส์" 4 ที่

(สองขายูนิเวอร์แซ็ล)

4-universal receptacles, two-universal pins.

16A250V~ VENA

Visitors: 318,714