หลอดไฟ ไบโอบับ (bioBULB), ไบโอ เอนเนอจีส์ (Bio Energy)

สินค้าแนะนำ  ไบโอบับ (Biobulb), ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ส์ (BIO ENERGYS)

 สปอตไลท์ โซล่าเซลล์ (Spot Light LED Solar Cell)                  โคมถนน โซล่าเซลล์ (Street Light LED Solar Cell)     

หลอดไฟไล่ยุง, ไล่แมลง (Mosquito Repelling Lamp LED) : ไบโอบับ (Biobilb), ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ส์ (BIO ENERGYS)


หลอดฟอกอากาศ : ไบโอบับ (Biobilb), ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ส์ (BIO ENERGYS)


โคมถนน (LED Street Light) ,โคมถนน โซล่าเซล (Solar Cell Sensor Street Light LED) ,โคมไฟ
ไบโอบับ (Biobilb), ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ส์ (BIO ENERGYS) 


  

สปอต ไลท์ แอลอีดี โซล่าเซลล์ , Solar Spot Light LED
ไบโอบับ (Biobilb), ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ส์ (BIO ENERGYS) 


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 651,506